Projekty

Úvodním projektem na podzim roku 2007 byla humanizace chodby Hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Náš velký dík za trpělivost a spolupráci při realizaci úvodního projektu patří zdravotnickému personálu Hemato-onkologického oddělení v čele s přednostou Dětské kliniky FN a LFUP v Olomouci Prof. Mudr. Vladimírem Mihálem, CSc. a rovněž náš velký dík a uznání patří Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. následně Šance Olomouc o.p.s. s předsedkyní výboru, následně ředitelkou, paní Hertou Mihálovou, kterému se podařilo shromáždit dostatek finančních prostředků na přeměnu nemocničního prostředí.

Nejen úvodním, ale zároveň i našim nejvýznamnějším projektem je humanizace prostor Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci:


Projekty, ve kterých jsme se věnovali humanizaci prostředí dospělých byly:


Dalšími významnými projekty pro děti byly:


Následovaly humanizace jednotlivých ordinací dětských lékařů:


Zajímavým projektem bylo oživení: